Hämeen lasten säätiö

 

Hämeen lasten säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään sekä turvalliseen kasvuympäristöön. Hämeen lasten säätiön on perustanut vuonna 2006 MLL:n Hämeen piiri ry. Säätiön toiminta-alueena on MLL:n Hämeen piirin alue: Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät Häme. Alueella on 78 MLL:n paikallisyhdistystä ja 13 500 jäsentä. Kartta.

 

Säätiö jakaa vuosittain stipendejä toiminta-alueellaan mm. MLL:n yhdistyksille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi kehitettävästä ja tehdystä työstä.