Tee lahjoitus

 

TESTAMENTTILAHJOITUS

Kiitos, että harkitsette testamenttinne tekemistä Hämeen lasten säätiön hyväksi.

Hämeen lasten säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään sekä turvalliseen kasvuympäristöön. Hämeen lasten säätiön on perustanut vuonna 2006 Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Hämeen piiri ry. Säätiön toiminta-alueena on MLL:n Hämeen piirin alue: Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät Häme. Alueella on 70 toimivaa MLL:n paikallisyhdistystä ja 12 500 jäsentä. Säätiö jakaa vuosittain avustuksia tai stipendejä toiminta-alueellaan mm. MLL:n yhdistyksille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi kehitettävästä ja tehdystä työstä.Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö ei maksa saamastaan lahjoituksesta tai testamentista veroa.

Vain yksityishenkilö voi laatia testamentin. Testamentin laatija voi elämäntilanteen muuttuessa milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa tekemänsä testamentin. Testamentti astuu voimaan vasta laatijan kuolinhetkellä. Säätiölle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa testamentin laatimisesta säätiön hyväksi. Säätiö saa tiedon testamentin olemassa olosta laatijan kuoleman jälkeen.

Testamentin on täytettävä tiukat muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä. Samat muotovaatimukset koskevat kaikkia testamentteja varallisuuden laadusta ja laajuudesta riippumatta. Testamentin on muun muassa oltava kirjallinen ja laatijan on allekirjoitettava testamentti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa samanaikaisesti. Testamentti on säilytettävä alkuperäisenä turvallisessa paikassa. Suosittelemme, että testamentin laatii lakimies.

Testamentin saajaksi merkitään Hämeen lasten säätiö sr.

Kiitos tuestanne!

 

Lisätietoja:
Kati Leppänen
Hämeen lasten säätiön asiamies
p. 040 5494661
kati.leppanen(a)mll.fi